BIP
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Aktualności
Nowy Zastępca 34 WOG
11.06.2012
Uroczysta zbiórka z okazji objęcia obowiązków przez Zastępcę Komendanta 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego ppłk Zbigniewa Maziarka oraz przybycia do 34 WOG mjr Eugeniusza Żaka.

 

W dniu 11 czerwca 2012 roku, odbyła się uroczysta zbiórka w sali tradycji Warsztatów Technicznych z okazji objęcia obowiązków przez Zastępcę Komendanta 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego ppłk Zbigniewa Maziarka oraz przybycia do 34 WOG mjr Eugeniusza Żaka.

Podpułkownik Zbigniew Maziarek przybył do 34 WOG na podstawie Rozkazu Szefa Sztabu Generalnego nr 475 z dnia 9 maja 2012 r. ze stanowiska Specjalisty Oddziału Planowania Logistycznego G-4 Dowództwa Wojsk Lądowych. Podczas zbiórki odczytano Decyzję Ministra Obrony Narodowej Nr 686 z dnia 18.04.2012 r. o mianowaniu na wyższy stopień wojskowy do stopnia podpułkownika. 

Major Eugeniusz Żak w związku wypowiedzeniem stosunku służbowego został czasowo oddelegowany do 34 WOG celem pełnienia służby do czasu odejścia do rezerwy w październiku 2012 r.    

 Komendant przedstawił nowo przybyłym oficerom kierowniczą kadrę oraz kierowników sekcji oddziału.

 

 

 

p. Artur SURMACZ


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych