BIP
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Szef Wydziału Materiałowego

mjr Daniel PAWŁUCKI

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych