BIP
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Rys Historyczny

    34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie jest wojskową jednostką budżetową sformowaną na podstawie decyzji Nr Z-105/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych i etatowych w stacjonarnym systemie zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Od dnia 1 kwietnia 2011 r. rozpoczęło się formowanie 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

    Od pierwszych dni istnienia głównym zadaniem 34 WOG-u było przygotowanie do finansowego i logistycznego zabezpieczenia funkcjonowania jednostek i doskonalenie umiejętności w zakresie gospodarki sprzętem. Wykonaniu tego zadania podporządkowane było systematyczne szkolenie, przygotowanie magazynów oraz zakładanie ewidencji głównej i pomocniczej w poszczególnych służbach.
    Od sierpnia 2011 r. rozpoczęło się przyjmowanie na zaopatrzenie gospodarcze instytucji z Garnizonu Rzeszów i Nisko. W późniejszym terminie przyjęto jednostki 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.

    W dniu 15 października 2011 r. na zebraniu Oficerów i Podoficerów 34 WOG w Rzeszowie, w związku z formowaniem jednostki na pamiątkę wydania Rozkazu Nr 1 Komendanta 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego przyjęto jednomyślnie uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznego święta 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rzeszowie na dzień 4 kwietnia.

    Na początku listopada 2011 r. opracowano i przesłano do Ministra Obrony Narodowej dokumentację dotyczącą ustanowienia dorocznego święta, wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 34 WOG.

    W październiku 2011 r., przyjęto pododdziały i instytucje wojskowe z Jarosławia, a w listopadzie z Przemyśla i Żurawicy. Ten etap historii jednostki zakończony został 23 grudnia 2011 r. złożeniem meldunku o gotowości 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego do działania.

    Na początku lutego 2012 r., przeprowadzono dyslokację komórek organizacyjnych komendy oddziału z kompleksu przy ul. Lwowskiej 5 do nowej siedziby przy ul. Krakowskiej 11b w Rzeszowie.

    20 lutego 2012 r. Minister Obrony Narodowej podpisał Decyzję nr 44/MON w sprawie ustanowienia dorocznego święta 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego na dzień 4 kwietnia.

    Decyzją nr 91/MON z 29 marca 2012 r. Minister Obrony Narodowej wprowadził odznakę pamiątkową 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

    34 Wojskowy Oddział Gospodarczy ma charakter jednostki budżetowej i nie dziedziczy tradycji jednostek bojowych, jednak swoją służbą i pracą, a także profesjonalizmem w zakresie zabezpieczenia logistycznego „bojowych” JW śmiało może realizować zobowiązania wobec historycznych tradycji polskiego oręża.
 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych