BIP
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Aktualności
16.11.2015
16.11.2015. wcielenie żołnierze rezerwy do batalionu Obrony Terytorialnej w oparciu o EBM GZ Przemyśl.
97 rocznica odzyskania niepodległości w 34 WOG Rzeszów.
10.11.2015
W dniu 10.11.2015r odbyła się uroczysta zbiórka stanu osobowego 34 WOG.
05.11.2015
W dniu 05.11.2015 r. 34 WOG w Rzeszowie wizytował Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli MON pan Grzegorz TOMCZAK.
Akcja
29.10.2015
W przeddzień Święta Zmarłych żołnierze 34WOG zapalili znicze na żołnierskich pomnikach i grobach w Garnizonie Rzeszów.
Rozpoczęcie kontroli gospodarczo - finansowej zarządzonej przez  Departament Kontroli MON.
Sprawdzenie szczelności i dopasowania masek przeciwgazowych  w 34 Wojskowym Oddziale Gospodarczym.
30.09.2015
Na Ośrodku Szkolenia STARONIWA w Rzeszowie zostało przeprowadzone sprawdzenie szczelności i dopasowania masek przeciwgazowych z pracownikami i żołnierzami wojska 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
Odprawa rozliczeniowo-zadaniowa w 34 WOG
29.09.2015
W oparciu o meldunki szefów komórek organizacyjnych dokonano podsumowania kwartału, oraz przedstawiono główne przedsięwzięcia do realizacji w kolejnym miesiącu.
Święto Infrastruktury w 34 WOG
28.09.2015
Zgodnie z Decyzją nr 432/MON z dnia 24.12.2013r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych RP w dniu 28.09.2015r obchodzono w 34 WOG Święto Infrastruktury.


znaleziono: 213 wiadomości na 27 stronach
<<< -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych